Pengikut

M/P Sejarah


Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 1 dan 2
http://www.malaysian-ghost-research.org/education/files/sukatan/sejarah/hsp_sej_ting2.pdf


Rancangan Pengajaran Tahunan Sejarah Tingkatan 1

Penggal/ Minggu
Tema/Tajuk
Hasil Pembelajaran
Konsep/ Istilah
Cadangan
Aktiviti
Pembelajaran
Unsur dan
Tingkah Laku
Patriotisme
                        Hari Persekolahan (03.01.2011 – 27.05.2011)

TEMA 1: ZAMAN PRASEJARAH DAN KEAGUNGAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
Minggu 1 - 3
BAB 1 - SEJARAH DAN KITA
1.1      Pengertian
sejarah 1.2     Ciri-ciri
sejarah 1.3     Sumber
sejarah 1.4 Kaedah
pengkajian
sejarah
1.5        Pentafsi ran
Sejarah
1.6      Kepentingan
Sejarah
Memahami kemahiran sejarah
Aras 1
1.        Mendefinisikan istilah sejarah
2.        Menyenaraikan ciri-ciri sejarah
3.        Mentakrifkan dan memberi contoh sumber sejarah
4.        Menyatakan kaedah pengkajian sejarah Mengenal pasti kepentingan sejarah Menyatakan konsep pentafsiran sejarah Menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah
5.        Menyusun kejayaan-kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita
Aras 2
1.        Menggunakan istilah yang berkaitan dengan masa
2.        Memberi contoh peristiwa-peristiwa bersejarah Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah Membincangkan peristiwa bersejarah Mengelaskan iktibar daripada peristiwa bersejarah tersebut
Aras 3
1.        Mentafsir peristiwa sejarah
2.        Mengelaskan sumber sejarah
3.        Mengelaskan peristiwa sejarah dan bukan sejarah
4.        Mengaplikasikan kemahiran sejarah dalam pengkajian sejarah
5.        Merumus kepentingan sejarah
6.        Mengilustrasikan suasana negara pada tahun 2020


Rekon struksi
Abad
Masa Arkeologi Alaf/Kurun Dekad Sejarawan Era
Kronologi Purba Tafsiran
Iktibar
Peristiwa sejarah
Cinta akan tanah air
Keperiba­dian sesebuah masyarakat
Kajian Teks: Mencari definisi sejarah
Perbincangan Merumus definisi sejarah secara berpasangan/ber kumpulan.
Peta Minda/P.Grafik Membina P.Minda ciri-ciri Sejarah
Melengkapkan P.Grafik tentang ciri-ciri sejarah

KajianDokumen:
Sijil Kelahiran- cari maklumat
Kajian Gambar: Sumber sejarah
Perbincangan: Ciri-ciri warisan Bangsa
Berbangga
dengan warisan
negara

Menghargai tinggalan sejarah
Bangga dengan
sejarah negara

Melahirkan rasa
bangga dan cinta
akan tanahair
Minggu 4
dan 5
BAB 2 - ZAMAN PRASEJARAH
2.1    Zaman
Prasejarah


Mengetahui tahap perkembangan zaman
prasejarah
Aras 1
1.        Menyatakan tahap perkembangan zaman prasejarah
2.        Melakar peralatan pada zaman prasejarah
Prasejarah Paleolitik
Kajian
Gambar/ Ilustrasi:
Semangat gigih dan berdikari Bekerja
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan 2011
          Mata pelajaran Sejarah (KBSM Semakan) Tingkatan 1a.    Paleolitik
b.   Neolitik
c. Zaman Logam

*Kajian Sejarah Tempatan
Pendahuluan - Penerangan tentang konsep dan kaedah KST.
3. Melabel lokasi penempatan zaman prasejarah
Aras 2
1.        Membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, aktiviti ekonomi dan peralatan
2.        Memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal
Aras 3
1.        Membuat inferens tentang keistimewaan zaman prasejarah
Mesolitik Neolitik
Ahli arkeologi
Petempatan awal
Peralatan
Kajian geologi
Beliung
Melakar
Peralatan logam dan senjata moden
Membina Garis Masa:
Zaman
prasejarah
Perbincangan: Berkumpulan   berdasarkan 3 zaman
prasejarah.
keras dan yakin diri

Minggu 6, 7,8
dan 9
BAB 3 - KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA
(Angkor, Champa,Funan,
Srivijaya, Majapahit, Chi Tu dan Kedah Tua)
a)      Kerajaan agraria dan kerajaan maritim
- takrif
- ciri-ciri
- perkembangan
b) Sistem pemerintahan dan
pentadbiran kerajaan awal

*Kajian Sejarah Tempatan
Perkembangan - Membimbing dan memantau hasil dapatan pelajar.


Memahami kewujudan kerajaan-kerajaan awal
di Asia Tenggara
Kerajaan agraria
Kerajaan maritim
Pelabuhan entrepot
Perdagang- an antara kawasan
Perdagangan serantau
Pusat pengumpulan
Pusat pengedaran barang
Dasar perluasan kuasa dan wilayah
Sistem pentadbiran
Membuat
Carta: Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan
maritim
Melukis: Melakar gambaran Kerajaan Agraria dan Maritim.
Kajian Peta: Melabel lokasi Kerajaan
Agraria dan Maritim.
Kemegahan terhadap
Tamadun awal
Menghargai
sumbangan
tamadun awal
kita
Aras 1
1.        Mendefinisikan konsep agraria, maritim dan pelabuhan entrepot
2.        Mencirikan kerajaan agraria dan kerajaan maritim
3.        Melabel lokasi kerajaan agraria dan kerajaan maritim
4.        Memberikan contoh-contoh hasil pengeluaran Memerihalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal
Aras 2
1.        Membandingkan ciri-ciri kerajaan maritim dan agraria
2.        Membincangkan kepentingan pelabuhan kepada kerajaan-kerajaan awal
Aras 3
1.        Mengkaji sebab-sebab perkembangan kerajaan agraria menjadi kerajaan maritim
2.        Memberi rasional kewujudan kerajaan awal di tepi-tepi sungai dan pesisiran pantai
3.        Menjana idea tentang kewujudan sistem pentadbiran yang sistematik
Minggu 10                                           Ujian Bulan Mac

Minggu  11
BAB 4 PENGASASAN KESULTANAN MELAYU MELAKA

4.1 Parameswara
Pengasas
Kesultanan
Melayu
Melaka.
4.2 Asal-usul
Nama Melaka
4.3 Kegigihan
Parameswara Membangunkan
Kesultanan Melayu Melaka
Mengetahui tentang kegemilangan Kesultanan
Melayu Melaka

Aras 1
1.        Memerihalkan peristiwa pengasasan kesultanan Melayu Melaka
2.        Menceritakan asal usul nama Melaka
3.        Melakar perjalanan Parameswara dari
        Palembang ke Melaka
4.        Menyatakan kegigihan dan wawasan
         Parameswara
Aras 2
1.        Menerangkan tindakan Parameswara dalam usaha membina Melaka
2.        Membandingkan sejarah pengasasan
3.        Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan pelbagai sumber
Aras 3
1.        Membuat justifikasi pemilihan Melaka sebagai sebuah kerajaan
2.        Membuat inferens tentang kepentingan sifat kepemimpinan dalam pembinaan negara
Pengasasan Kesultanan
Asal-usul
Strategik
Perairan
Selat Melaka
Pedagang asing
Lagenda
Kajian Peta: Tunjuk arah
perjalanan Parameswara hingga ke
Melaka
Simulasi:
Pemilihan
Melaka sebagai sebuah
petempatan
Melukis/
Ilustrasi:
Keadaan Melaka sebagai kampung nelayan
Kuiz     Teka
silang kata
(Konsep/Istilah)
Kemimpinan
berwawasan
Berbangga
dengan
pemimpin
yang
berwibawa
dan berwawasan
Kegigihan untuk
mencapai cita‑
cita
Berkeyakinan
terhadap ciri-ciri kegemi­langan
negara kita
Minggu 12
BAB 5 -
KEGEMILANGAN
MELAKA
5.1 Sistem
pentadbiran
- Sistem
Pembesar
Empat Lipatan
Menganalisis Sistem Pembesar Empat Lipatan di
Melaka

Aras 1
1.        Mendefinisikan konsep Pembesar Empat Lipatan
2.        Melakar rajah Sistem Pembesar Empat Lipatan di Melaka
3.        Memadankan jawatan dan peranan pembesar di Melaka
Aras 2
1.          Membuktikan Sistem Pentadbiran Pembesar Empat Lipatan adalah sistematik
Aras 3
1.          Membuat inferens tentang sistem Pembesar Empat Lipatan dengan sistem Jemaah Menteri sekarang
Sistem
Pembesar
Empat
Lipatan
Daulat
Derhaka
Tulah
Kawasan pegangan

Kawasan pemakanan

Nakhoda
Kiwi
Syahbandar
Carta Aliran:
Sistem
pentadbiran
Pembesar Empat
Lipatan
Melukis/
Ilustrasi:
Kedudukan
pembesar berempat di
Melaka ketika menghadap
sultan
Main Peranan:
Peranan pembesar.
Kuiz :
Benar/Palsu
Tanggungjawab
bersama asas
kegemilangan
Berbangga
dengan
sistem
pentadbiran
negara kita
Kedaulatan negara kita
Berbangga dengan pemimpin
yang berwibawa
dan berwawasan
Minggu 13
5.2 Pusat perdagangan
- Faktor
geografi
- Faktor di
Melaka
(pentadbiran, kemudahan pela-
buhan, cukai perdagangan, mata wang dan
bahasa)
Memahami kegemilangan Melaka sebagai pusat
perdagangan bertaraf dunia

Aras 1
1.          Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang ke arah kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan
2.          Melakar peta yang menunjukkan negara dan barangan yang diperdagangkan di Melaka
3.          Menyatakan peranan Syahbandar dalam memajukan perdagangan di Melaka
 Aras 2
1.          Membuktikan kepentingan faktor geografi dalam membantu Melaka menjadi pusat perdagangan
2.          Mengaitkan kemajuan perdagangan di Melaka dengan peranan Pembesar Empatan Lipatan
Aras 3
1.        Membandingkan sistem perdagangan di Melaka dengan sistem perdagangan sekarang
2.        Menilai keberkesanan Undang-undang Laut
        Melaka dalam memajukan perdagangan   di   
        Melaka
3.        Membahaskan kejayaan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa
4.        Meramalkan kegemilangan Malaysia tahun
        2020 berbanding kegemilangan Kesultanan
        Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan
Hubungan
Diplomatik

Sistem
Cukai
Berkeutamaan

Lingua franca

Pusat pertemuan pedagang

Pertukaran angin monsun

Cukai rasmi

Kubu pertahanan

Surat
Kebenaran

Entrepot

Malakat
Kajian gambar:
Pelabuhan
Melaka
Bercerita:
- Pungutan cukai
di pelabuhan - Kemudahan
menyimpan barang
- Pengangkutan
barang
Perbahasan:
Melaka sebagai pusat
perdagangan bertaraf dunia
Sistem
perdagangan
Melaka bertaraf dunia

Berkeyakinan
Malaysia Boleh


Minggu  14

5.3 Kematangan Hubungan luar
- Hubungan
Melaka dengan
kerajaan
Melayu yang
lain
(Hubungan
dengan Pasai, Jawa, Siak dan
Kampar)
- Hubungan Melaka dengan negara luar (Hubungan dengan China, Gujerat, Siam, Tanah Arab
dan Ryukyu)

Mengetahui kepentingan menjalin hubungan
Diplomatik

Aras 1
1.      Menjelaskan konsep hubungan diplomatik
2.      Menyenaraikan kerajaan Melayu lain dan
       negara luar menjalinkan yang hubungan   
       dengan Melaka
3.      Memerihalkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu lain dan negara luar
Aras 2
1.    Menerangkan kepentingan Melaka menjalinkan hubungan luar
2.    Membandingkan bentuk hubungan Melaka dengan kerajaan Melayu dan negara luar
Aras 3
1.        Menilai kriteria yang diutamakan oleh Melaka dalam menjalinkan hubungan dengan negara luar
2.        Membuat andaian keadaan negara tanpa hubungan luar

Hubungan
Diplomatik

Negeri
Taklukan

Negeri
Naungan

Negeri
setaraf Ufti
Kerajaan Melayu sezaman
Perutusan sembah dan salam

Perbincangan:
Bentuk dan
kesan hubungan
luar
Melakar peta:
Hubungan
Melaka dengan kerajaan Melayu
yang lain dan
negara luar

Kematangan
dalam hubungan
diplomatik

Bertindak
dengan
bestari
Minggu 15
5.4 Pusat Pengembangan
Agama Islam
- Perkembangan
Islam
- Melaka sebagai
pusat
penyebaran
Islam
- Cara Melaka
menyebarkan
Islam ke
negara lain di
Asia Tenggara
*Kajian Sejarah Tempatan
Rumusan -
Refleksi hasil kerja
pelajar dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan iktibar.
Mengetahui Keunggulan Melaka sebagai pusat
penyebaran Islam

Aras 1
1.          Menceritakan kedatangan Islam ke Melaka
2.          Menyenaraikan faktor-faktor perkembangan
          agama Islam di Melaka
3.          Menceritakan peranan Melaka dalam proses
          Islamisasi di Asia Tenggara
4.          Melakar peta penyebaran Islam di Kepulauan
           Melayu
Aras 2
1.          Membandingkan teori-teori kedatangan Islam ke Melaka
2.          Menghubungkaitkan kegiatan perdagangan dengan penyebaran Islam
3.          Membincangkan keberkesanan Islamisasi di Melaka
Aras 3
1.        Menilai usaha-usaha kerajaan menerapkan nilai-  nilai Islam di Malaysia
2.        Menjana idea tentang peranan Malaysia dalam memartabatkan Islam di peringkat antarabangsa
Wahyu
Ulama
Mufti
Sufi
Kadi
Serambi
Makkah
Mubaligh
Pendakwah
Ilmu tasawuf

Fikah
Alam akhirat
Fardhu Haji
Bercerita
Latar belakang
kedatangan
Islam ke Melaka
Kajian Peta:
Penyebaran
Islam di Asia
Tenggara
Buku Skrap:
Gambar seni reka masjid
Perbincangan:
Forum perkembangan
Islam di Melaka.
Keunggulan
Melaka sebagai
pusat
penyebaran
Islam
Taat kepada
Tuhan
Toleransi
beragama


Minggu 16
dan 17
5.5     Pusat
kegiatan
intelektual
- Peranan istana sebagai pusat
kegiatan
intelektual
- Peranan
pemerintah5.6 Perluasan
kuasa
- Cara perluasan
kuasa
- Peranan
pemimpin
- Kesan
perluasan
kuasa
Menghargai ilmu dalam kehidupan

Aras 1
1.        Mendefinisikan konsep intelektual
2.        Menyenaraikan peranan istana sebagai pusat intelektual
3.        Menyatakan peranan bahasa Melayu sebagai
         bahasa lingua franca
4.        Menamakan hasil kesusasteraan Melayu pada
        zaman Kesultanan Melayu Melaka
Aras 2
1.        Mengkategorikan hasil penulisan zaman Kesultanan Melayu Melaka
2.        Membuktikan berlakunya penambahan huruf dalam tulisan jawi untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu
3.        Membincangkan peranan pemerintah dalam
         usaha memperkembangan kegiatan intelektual
Aras 3
1.        Membuat justifikasi tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan intelektual
2.        Membincangkan usaha-usaha kerajaan dalam memartabatkan Bahasa Melayu


Menghargai perjuangan dan jasa pemimpin


Aras 1
1.        Mendefinisikan istilah perluasan kuasa
2.        Menyenaraikan cara-cara perluasan kuasa
3.        Melakar dan melabel empayar Melaka
4.        Menyatakan peranan pemimpin dalam
         meluaskan kuasa
5.        Menerangkan kesan perluasan kuasa Melaka
Aras 2
1.        Membandingkan perluasan kuasa pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah
2.        Menjelaskan keberkesanan cara perluasan kuasa Melaka
Aras 3
1.        Membahaskan peranan dan sumbangan Tun Perak dalam perluasan kuasa Melaka
2.        Mengulas kewajaran perluasan kuasa hari ini
Pusat
kegiatan
intelektual

Karya
saduran
Islam

Didaktik
Salasilah Islamisasi
Taklukan

Naungan

Empayar
Lawatan:
Replika istana
Melaka
Perbincangan:
Istana raja
sebagai pusat
kegiatan intelektual
Perbahasan: Melaka sebagai pusat
perkembangan intelektual
P.Grafik:
Mengklasifikasi kan karya terjemahan dn saduran

Melabel Peta:
Kawasan
Empayar
Melaka

Perbincangan: Kepentingan kedaulatan
negara
Kegemilangan
pusat kegiatan intelektual di
Melaka

Menghargai
ilmu dalam
kehidupan

Bahasa Melayu
sebagai lingua franca

Mendaulat­kan Bahasa Melayu

Kecemerlangan
Kepemimpinan

Menghargai
jasa dan
perjuangan tokoh negara
Pemikiran strategik

Bertindak dengan bestari
Kesetiaan kepada negara

Melahirkan perasaan  setia kepada raja dan negara


Minggu 18
dan 19
BAB 6 -KEMEROSOTAN MELAKA
6.1 Kelemahan kepemimpin an
6.2      Masalah
perpaduan 6.3 Kelemahan
askar
Melaka
6.4 Kedatangan
Portugis
* Kajian Sejarah Tempatan
Penilaian -
Menilai dan merekod markah.
Memahami sebab-sebab kemerosotan Melaka
Aras 1
1.        Memerihalkan kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka
2.        Menyatakan sebab kedatangan Portugis ke Melaka
3.        Menyenaraikan sebab kekalahan Melaka di tangan Portugis
4.        Menggambarkan serangan Portugis ke atas Melaka
Aras 2
1.        Membincangkan kepentingan perpaduan masyarakat Melaka
2.        Membandingkan peralatan perang yang digunakan oleh Melaka dan Portugis
Aras 3
1.        Mengulas ungkapan Negara Malaysia Tanggungjawab Kita
2.        Merasionalisasikan kepentingan sistem pertahanan dalam mengekalkan kedaulatan negara
3.        Menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara
Askar upahan
Berkubu Pertahanan
Kajian Gambar Serangan
Portugis ke atas Melaka
Main Peranan: Perpecahan di kalangan Pembesar
Perbincangan/ Pelaporan: faktor-faktor kemerosotan Melaka.
Bersedia berkorban untuk bangsa dan Negara

Amanah
dalam mem­pertahankan negara
Menjana
keperkasaan
bangsa kita

Meng­amalkan perpaduan bagi
mengelak­kan per­pecahan
Minggu 20
ULANG KAJI PELAJARAN
Minggu 21
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
                        Hari Persekolahan (13.06.2011 – 18.11.2011)
TEMA 2 : KESULTANAN MELAYU MELAKA MENJADI ASAS KERAJAAN MASA KINI
Minggu 22
dan 23
BAB 7-
JOHOR MENEGAKKAN SEMULA KEWIBAWAAN KESULTANAN MELAYU MELAKA
7.1 Pengasasan
kerajaan Johor
i.     Penerusan
waris Kesul- tanan Melayu Johor
ii.  Kebangkitan Acheh
iii.Persaingan Johor dengan Acheh dan Portugis


Memahami peranan Johor menegakkan semula
kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka
Aras 1
1.     Menyatakan kesan kejatuhan Melaka
2.        Menceritakan usaha-usaha menegakkan semula kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka
3.        Menceritakan mengenai pengasasan Empayar Johor
4.        Mengetahui lokasi ibukota Kerajaan Johor Menyatakan sebab-sebab kebangkitan Acheh Menyenaraikan kuasa-kuasa yang terlibat dalam Perang Tiga Segi
Aras 2
1.        Menghubungkaitkan Kerajaan Johor, Acheh dan Melaka dalam Perang Tiga Segi
2.        Membincangkan kedudukan tanah jajahan Melaka selepas kejatuhan Melaka
3.        Menjelaskan kegigihan dan keberanian pemimpin untuk mendapatkan semula Melaka
Aras 3
1.        Mengupas sebab pihak Johor dan Melaka tidak pernah bekerjasama untuk menentang Portugis
2.        Mentafsir kekuatan Kota A Famosa dalam pertahanan Portugis

Warisan
Perang Tiga Segi
Pengasas
Tanah jajahan
Kawasan taklukan

Bercerita: Pengasasan Kerajaan Johor
Usaha mengembalikan kedaulatan
Melaka
Melabel Peta: Perang Tiga Segi
P.Grafik:
Garis Masa/
Graf Garis perkembangan Kerajaan Johor.

Bersikap cekal
dan tabah

Keberanian dan
ketabah­an dalam
perjuangan

Mengamal­kan
sikap tidak
ber­putus asa
7.2 Kegemilangan
kerajaan Johor mengukuhkan
ketuanan
Melayu

i.  Pusat
Perdagangan

ii.   Perkembangan
persuratan
Melayu
Mengetahui tentang kegemilangan Kerajaan Johor

Aras 1
1.        Menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kebangkitan Johor sebagai pusat perdagangan
2.        Memerihalkan keadaan pelabuhan Johor
3.        Menyenaraikan hasil penulisan zaman kegemilangan kerajaan Johor
Aras 2

1.        Menghuraikan peranan Johor sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau
2.        Membincangkan peranan Johor sebagai pusat keilmuan
Aras 3
1.        Mencetuskan idea-idea baru ke arah menerus­kan kegemilangan Kesultanan Melayu Johor
Salasilah
Pelabuhan
entrepot
Persuratan
Pusat
keilmuan
Kajian gambar:
Pelabuhan Riau
Perbincangan:
Sumbangan
karya penulisan
zaman
kegemilangan
kerajaan Johor
P.Grafik:
Melengkapkan
Carta maklumat perdagangan di
Johor.
Kegemilangan
warisan Kesultanan
Melayu

Menyanjungi
Dan memelihara
Warisan Kesultanan
Melayu

Menghargai
Warisan karya agung bangsa kita

Minggu 24
dan 25
7.3 Kemerosotan kerajaan Johor

i.    Perebutan
kuasa
ii.   Penglibatan
Bugis dalam
pemerintahan Johor
iii. Pengaruh
Syarikat
Hindia Timur Belanda

Memahami kemerosotan Kerajaan Johor
Aras 1
1.        Memerihalkan perebutan kuasa yang menyebabkan kemerosotan kerajaan Johor
2.        Menceritakan penglibatan Bugis dalam pemerintahan Johor
3.        Menceritakan tentang Perang Johor -Jambi
4.        Menyatakan pengaruh Syarikat Hindia Timur Belanda di Johor
Aras 2
1.        Menghuraikan peranan Bugis dalam Kerajaan
          Johor
2.        Menerangkan tindakan pemerintah untuk mengurangkan pengaruh Bugis di Johor
Aras 3
1.        Mewajarkan tindakan Raja Sulaiman meminta bantuan Bugis untuk mengembalikan takhta Johor

Perebutan
Takhta

Merampas
Kuasa

Campur
tangan

Perbincangan:
Faktor yang
membawa
kemerosotan
Johor
Kepentingan
perpaduan untuk kestabilan
Negara
Forum tentang pengasasan,kege milangan dan kemerosotan
Kerajaan Johor
Kewajaran tindakan
Kerajaan
meminta
bantuan luar.

Taat dan setia
kepada negara

Berwaspada
Terhadap anasir yang boleh merosakkan
Negara

Kepentingan perpaduan

Mengamal­kan sikap bersatupadu
Minggu 26
dan 27
BAB 8 KERAJAAN
NEGERI-NEGERI
MELAYU

8.1 Kerajaan-kerajaan Melayu yang tua

i.    Kedah
ii.   Pahang
iii. Perak

8.2      Kerajaan-kerajaan Melayu yang baru
i.    Terengganu
ii.   Kelantan
iii. Selangor
iv.    Negeri Sembilan

Mengetahui latar belakang pembentukan
kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 1

1.        Menceritakan asal-usul nama kerajaan-kerajaan Melayu
2.        Menceritakan pengasasan kerajaan-kerajaan
3.        Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru
4.        Menyatakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu

Aras 2

1.        Menghubungkait kerajaan-kerajaan Melayu dari aspek pengasasan
Aras 3

1.        Merasionalkan asal-usul nama kerajaan- kerajaan Melayu


Naungan

Ufti

Demokrasi


Perbincangan: Latar belakang
pembentukan
kerajaan-
kerajaan Melayu yang tua dan
kerajaan-
kerajaan Melayu yang baru
Kajian Buku Teks:
Asal usul nama kerajaan Melayu
yang tua dan kerajaan Melayu yang baru
Melabel Peta:
Kerajaan‑
kerajaan Melayu yang tua dan kerajaan Melayu yang baru
Buku Skrap
Bendera negeri
Jata negeri
Lambang negeri
Asal usul
Kerajaan Tua dan Baru.
Kajian Gambar:
Bendera Negeri


Kebanggaan terhadap warisan
kita

Menghargai
warisan budaya negeri-negeri Melayu

Keunikan
kerajaan­kerajaan Melayu

Berbangga dengan kepelbagaian warisan sejagat negaraMinggu 28 , 29 dan 30
BAB 9 WARISAN
KESULTANAN
MELAYU

9.1  Sistem pemerintahan danpentadbiran

i.    Negeri-negeri   
    Melayu
ii.   Negeri Sembilan

9.2 Sistem Perundangan

i. Undang-undang Tidak Bertulis

- Adat Temenggung
-  Adat Perpatih

ii. Undang-Undang
Bertulis
9.3 Kegiatan ekonomi di negeri-
negeri Melayu
i.       Sara diri
-      bercucuk
tanam
-    menangkap
ikan
-      mengumpul
hasil hutan
ii.   Perlombongan
iii.Kraftangan
iv.Percukaian
v. Perdagangan
- mata wang
- timbangan dan
sukatan
- pengangkutan

Memahami sistem pentadbiran negeri-negeri
Melayu
Aras 1
1.        Mendefinisikan konsep daulat dan tulah
2.        Menyenaraikan ciri-ciri yang mengukuhkan daulat
3.        Menamakan alat-alat kebesaran negeri-negeri
         Melayu
4.        Mengumpul maklumat tentang peranan pembesar di peringkat jajahan dan daerah
5.        Menceritakan peranan pemimpin agama dan magis
6.        Menerangkan peranan Ketua Penggawa dan Ketua Kampung
7.        Membina struktur pentadbiran Unit Kerajaan Melayu dan Negeri Sembilan
8.        Memerihalkan sistem pentadbiran Negeri Sembilan
  Aras 2
1.        Membandingkan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka dan Negeri Sembilan
2.        Menghubungkaitkan konsep daulat dengan pengukuhan kuasa sultan
Aras 3
1.        Membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam Adat Perpatih
2.        Menghubungkaitkan sistem pemerintahan dengan keamanan dan kemajuan negara

Memahami Sistem Perundangan Kerajaan
Melayu

Aras 1
1.        Menceritakan tentang latar belakang Adat Temenggung dan Adat Perpatih
2.        Menyatakan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih
3.        Menyenaraikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Undang-undang 99 Perak, Undang-undang Pahang, Undang-undang Kedah dan sistem perundangan di Kelantan
Aras 2
1.        Membandingkan prinsip-prinsip Adat Temenggung dan Adat Perpatih
2.        Membandingkan undang-undang adat dengan undang-undang bertulis
Aras 3
1.        Menghuraikan kepentingan sistem perundangan dalam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat

Mengetahui tentang kegiatan ekonomi di Negeri‑
negeri Melayu
Aras 1
1.        Mendefinisikan konsep sara diri
2.        Mengumpulkan maklumat tentang kegiatan perlombongan, kraftangan dan perdagangan
3.        Menyatakan jenis peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan ekonomi
4.        Memberi contoh jenis matawang yang digunakan
5.        Menyatakan sistem cukai yang diperkenalkan
6.        Menamakan sistem timbangan dan sukatan
7.        Menamakan jenis pengangkutan
Aras2
1.        Menerangkan peranan sungai sebagai nadi perkembangan ekonomi
2.        Mengelaskan tentang jenis matawang yang digunakan di Tanah Melayu
3.        Menerangkan kegunaan hasil perlombongan
Aras 3
1.        Menilai peranan matawang dalam perkembangan ekonomi
2.        Membuat inferens kraftangan sebagai warisan kebudayaan bangsa

Daulat

Jajahan

Golongan
Magis

Kuasa mutlak

Susun lapis pembesar politik

Luak
Suku/waris
Buapak
Perut

Pembaha­gian pusaka

Undang-
undang
bertulis

Undang-
undang
tidak
bertulis

Undang-
undang
Adat

Kanun
Prinsip dalam sistem
PerundanganSara diri

Bebas
cukai kuala

Cukai
labuh batu Sistem serah Sistem kerah

Meramu

Pengurusan grafik:
Carta Organisasi
Struktur Politik
/Pemerintahan
Melayu
Carta Struktur Sosial
Masyarakat
Melayu
Membina Peta
Minda:
Sistem perundangan di negeri-negeri
Melayu

Perbincangan Berkumpulan:
Kepentingan
undang-undang

Bercerita
tentang hukum adat
Sketsa
Ciri-ciri Adat
Perpatih dan
Adat Temenggung.

Membina Peta
Minda:
Jenis-j enis
kegiatan
ekonomi
tradisional
Kajian Gambar: Mata wang
tradisional
Kaedah Stesyen Gambar aktiviti
ekonomi(spt.Me
lombong,bertani
dll.
Kajian Bahan Maujud:
Memerihal
bahan maujud dari segi cara penghasilan, kegunaan dll.

Kepatuhan kepada undang‑undang dan pentadbiran

Mematuhi
peraturan dan undang‑undang

Berbangga
dengan warisan
negara

Menghargai
sistem
perundangan kiniKegigihan
berusaha
meningkatkan
kemakmuran
negara kita

Berbangga
dengan bumi kita yang bertuah

Berbangga dengan
kebolehan, keupayaan
dan kreatif
kita

Berusaha
meningkat‑
kan
kebolehan, keupayaan
dan kreativiti
tisi
Minggu 31


9.4 Sosiobudaya
i.   Struktur masyarakat
Melayu
tradisional
- Susun lapis
masyarakat
dan fungsinya
ii.   Gaya hidup golongan bangsawan dan golongan rakyat

iii.Kegiatan
sosiobudaya
masyarakat Melayu tradisional
- Kegiatan masa lapang
- Karya
persuratan - Kesenian
rakyat
- Adat resam
- Pendidikan

Memahami tentang sosiobudaya masyarakat
Melayu tradisional

Aras 1
1.        Menyatakan susun lapis masyarakat Melayu tradisional
2.        Menyenaraikan peranan setiap susun lapis masyarakat
3.        Menceritakan gaya hidup golongan bangsawan dan rakyat jelata
4.        Menyenaraikan kegiatan masa lapang
5.        Menyatakan contoh karya persuratan
6.        Mengumpul maklumat tentang kesenian rakyat
        dan adat resam
7.        Menyatakan jenis pendidikan masyarakat
         Melayu tradisional
Aras 2
1.        Menjelaskan struktur susun lapis masyarakat Melayu
2.        Membandingkan kegiatan masa lapang golongan bangsawan dengan rakyat jelata
Aras 3
1.        Menerangkan amalan hidup bermasyarakat untuk kesejahteraan
2.        Membandingkan kegiatan masa lapang masyarakat Melayu tradisional dengan masyarakat hari iniGolongan
Pemerintah

Golongan
Diperintah

Golongan Merdeheka

Golongan
Hamba

Golongan
Bangsawan

Golongan
Rakyat

Perbincangan
Kumpulan:
Peranan golongan pemerintah
dan diperintah.

Golongan bangsawan dan rakyat jelata.

Pengurusan
Grafik:
Membandingkan
gaya hidup Golongan bangsa- wan dan rakyat

Simulasi:
Murid bermain congkak

Tayangan Video:
Upacara kemangkatan dan pertabalan. Kesenian tradisional Melayu.
Membuat Buku Skrap:
Kegiatan masa lapang
Audio Visual:
Mendengar lagu-lagu tradisional.


Ketinggian nilai
budaya bangsa

Menghargai
Dan mengamal‑
kan tradisi budaya bangsa

Bersatu dan
berharmoni
menjamin
kesejahteraan
bersama

Sentiasa
bersatu-padu
dalam
esebuah masyarakat

Minggu 32
Ujian Bulan OGOS

Minggu 33
dan 34
BAB 10 - SARAWAK
10.1 Latar belakang
Sejarah Sarawak
- Pertalian Sarawak dengan Kesultanan Brunei dan Kesul tanan Sulu
10.2 Masyarakat    
       Sarawak
- Kumpulan etnik dan petempatan
10.3 Kegiatan  sosiobudaya
- Cara hidup dan budaya (pendidikan, peraturan, ke- senian, adat resam, agama dan
kepercayaan)
10.4 Kegiatan
ekonomi
- Sara diri 
-Perlombongan
- Perdagangan
- Sistem pertukaran barang
- Eksport (sagu, sarang burung, dan timun laut)

Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan
masyarakat Sarawak

Aras 1
1.        Menceritakan pertalian sejarah Sarawak dengan Kesultanan Brunei dan Sulu
2.        Menyenaraikan kumpulan etnik di Sarawak
3.        Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik
         di Sarawak
4.        Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan etnik di Sarawak
5.        Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sarawak
Aras 2
1.        Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sarawak dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi

Aras 3
1.        Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sarawak
2.        Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat MalaysiaKesultanan

Kuasa
Autonomi

Etnik

Animisme

Sara diri
Pertanian pindahMelorek dan
Melabel
Kawasan:
Petempatan
kumpulan etnik
di Sarawak di
atas peta
Kajian Gambar:
Petempatan kumpulan etnik di Sarawak
Perbincangan
Kumpulan:
Kegiatan ekonomi penduduk Sarawak
Semangat bermasyarakat

Memanfaatkan masa lapang

Permuafakatan
mengukuhkan negara kita

Mengamal­kan hidup bersatu padu

Kekayaan
warisan budaya
Malaysia

Menghargai keindahan
dan warisan budaya Malaysia

Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat

Sentiasa memajukan ekonomi negaraMinggu 35
dan 36
BAB 11 SABAH
11.1 Latar
belakang
sejarah Sabah - Pertalian
Sabah
dengan Kesul- tanan Brunei
dan Kesul-etnik tanan Sulu
11.2 Masyarakat Sabah
- Kumpulan etnik dan petempatan
11.3 Kegiatan sosiobudaya
- Cara hidup dan budaya (pendidikan, peraturan, ke- senian, adat resam, agama dan
kepercayaan)
11.4 Kegiatan
ekonomi
- Sara diri
- Perlombongan - Perdagangan
- Sistem pertuka-
ran barang
- Eksport (sagu, sarang burung, dan timun laut)
Mengetahui tentang latar belakang sejarah dan
masyarakat Sabah
Aras 1
Menceritakan pertalian sejarah Sabah dengan Kesultanan Brunei dan Sulu
Menyenaraikan kumpulan etnik di Sabah Menyatakan lokasi petempatan kumpulan etnik di Sabah
Menceritakan cara hidup dan budaya kumpulan di Sabah
Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi di Sabah
Aras
Menghubungkaitkan kawasan petempatan kumpulan etnik di Sabah dengan cara hidup, budaya dan kegiatan ekonomi
Aras
Membuktikan kewujudan budaya bermuafakat dalam kehidupan masyarakat Sabah Menjelaskan dengan contoh kewujudan kepelbagaian budaya yang menunjukkan keistimewaan masyarakat Malaysia Menghuraikan tamu ke arah perpaduan di Sabah
Kesultanan
Kuasa autonomi
Etnik Animisme Sara diri
Pertanian pindah
Tamu
Melorek dan Melabel Kawasan: Petempatan kumpulan etnik Sabah di atas peta
Kajian Gambar: Petempatan kumpulan etnik di Sabah
Perbincangan Kumpulan: Kegiatan
ekonomi penduduk
Sabah
Lawatan : Lawatan sambil belajar ke Mini Malaysia
Melaka.
Semangat bermasyarakat Memanfaat­kan masa lapang
Permuafakatan mengukuhkan negara kita
Mengamalkan hidup bersatu padu
Kekayaan warisan budaya Malaysia
Menghargai keindahan dan warisan budaya Malaysia
Kepelbagaian kegiatan ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat
Sentiasa memajukan ekonomi negara
Minggu 37
Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 38
Ulangkaji Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 39
Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 40
Rumusan Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 41
Persediaan Latihan dan Kerja Cuti Akhir Tahun
Minggu 42
Persediaan Latihan dan Kerja Cuti Akhir Tahun
Cuti Akhir Tahun (19.11.2011 -01.01.2012)

0 ulasan:

HAK CIPTA CIKGU ZARIMAH OTHMAN