Pengikut

Ahad, 11 Mac 2012

Susunan Kandungan Kerja Kursus Sejarah 2012

Susunan Kerja Kursus  Sejarah

 1. Muka surat hadapan
 2. Soalan Kerja Kursus
 3. Jadual perlaksanaan Kerja Kursus
 4. Kulit/Label ELEMEN 1
 5. Borang Markah Elemen 1
 6. Bahan-bahan Elemen 1 mengikut urutan dalam borang Markah Elemen 1
 7. Kulit/label ELEMEN 2
 8. Borang Markah Elemen 2
 9. TAJUK KAJIAN
 10. Senarai Kandungan / muka surat
10.1          Penghargaan
10.2          Objektif Kajian
10.3          Kaedah Kajian
10.4          Hasil Kajian
            10.4.1 Maklumat Asas Produk Tempatan
                        -Nama produk
                        -Kategori (nyatakan mengikut tugasan soalan)
                        -Nama pengusaha/syarikat/status hak milik
                        -Lokasi
            10.4.2 Latar Belakang
                        -Sejarah kewujudan
                        -Punca dan jumlah modal (persendirian/ perkongsian/ bantuan/ pinjaman)
                        -Pendaftaran perniagaan/lesen perniagaan atau jika tanpa lesen sila                              
                         nyatakan sebab
                        -Tujuan/kepentingan produk
                        -Keistimewaan/kelebihan/keunikan
                        (Pilih mana-mana empat aspek)
            10.4.3 Kaedah/Cara Penghasilan
                        -Tenaga kerja
                        -Senarai bahan
                        -Senarai peralatan
                        -Proses/peringkat penghasilan
                        -Spesifikasi produk (timbangan/sukatan/ukuran)
                        -Langkah-langkah kawalan mutu
                        (Pilih mana-mana empat aspek)

            10.4.4 Perkembangan Produk
                        -Rangkaian pemasaran
                        -Pengiktirafan/sambutan daripada pengguna/penghargaan
                        -Kemajuan yang dicapai (kapasiti pengeluaran/ kakitangan/                                     
                          teknologi/keuntungan yang diperoleh)
                        -Lambang/identiti setempat
                        -Cabaran dan masalah yang dihadapi
                        -Potensi produk
                        -Perancangan masa hadapan
                        (Pilih mana-mana empat aspek)
10.5     Rumusan Unsur patriotisme yang diperoleh daripada
            kajian ini.Iktibar kepada diri calon, bangsa dan negara.

10.6     Lampiran Gambar, peta, dokumen dan bahan-bahan lain
            yang berkaitan.Tulis kapsyen di bawah setiap bahan lampiran
            yang disertakan.
10.7          Rujukan hendaklah ditulis dengan format yang betul.

 1. Label  Tugasan 2 / ELEMEN 3
 2. Borang markah ELEMEN 3
 3. Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi     pengamalan unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.
            Soalan:
            BELILAH BARANGAN BUATAN MALAYSIA
            Bagaimanakah slogan di atas dapat menyuburkan semangat patriotisme dalam  kalangan rakyat di  
            negara kita?
( minimum 5 unsur patriotisme)

0 ulasan:

HAK CIPTA CIKGU ZARIMAH OTHMAN